Bemutatkozás

Figder Molnár Gábor – Mr. Pitch

Figder Molnár Gábor vagyok, sokak csak Mr. Pitchként ismerhettek.